fbpx

Условия за рекламация

В момента на получаване на закупените артикули, Вие или упълномощено от Вас лице, следва да извършите обстоен преглед на вида им в присъствието на куриера! Ако бъдат констатирани липси, дефекти или други видими щети, причинени по време на транспортирането, Вие или упълномощеното от Вас лице, следва да попълните Протокол за констатирани щети, в който да бъдат подробно описани.

Протоколът за констатирани щети се предоставя от куриера и е задължително да се попълни в негово присъствие!

Същевременно трябва да уведомите служител от отдел онлайн продажби на тел: 0896 72 77 16 (кликнете върху номера за да направите обаждане).

При липса на изготвен и подписан протокол за констатирани липси, дефекти или други видими щети, и ненавременно уведомяване на служител от отдел онлайн продажби на тел: 0896 72 77 16, Вие губите всякакви права, свързани с привеждане на констатираните такива, в съответствие с договора за продажба.

В случай, че приемете артикулите без забележки и съответно не попълните протокол за щети, Вие автоматично се освобождавате от всякакви претенции за липси, дефекти или други видими щети. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само под формата на имейл, съдържащ попълнена Форма за рекламация, изпратен на адрес: [email protected].

Всяка рекламация трябва задължително да съдържа още:

  • Копие на документ за направено плащане и фактура, ако такава е била заявена и издадена
  • 3 или повече снимки на повредения/счупения артикул или на установеното несъответствие, с възможно най-добро качество. Снимки, на които не може лесно да се види щетата или установеното несъответствие, не се приемат за достоверни.
  • Други документи, установяващи несъответствието на артикула с договореното, ако има такива

След постъпване на рекламация и уточняване на детайли по процедура за връщане на артикула, ще Ви бъде посочен физически адрес за връщането му.

В случай на своевременна и основателна рекламация за липси или други явни недостатъци, Грандекор ООД ще предприеме необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на артикула са за сметка на Грандекор ООД.

В случай, че клиентът не предяви рекламация пред Грандекор ООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на артикулите.

За артикулите, които имат търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

Грандекор ООД не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и дисплеите на мобилните телефони, които се използват за достъп до уебсайта и онлайн магазина.