Удивителни градини

Удивителни градини

Тези удивителни градини са част от световното наследство на ЮНЕСКО и се намират в Перигор, Франция. Създадени са още 1861 г. от Julien De Cerval. Комплексът изглежда фантастично с храсти подрязани в причудливи форми, педантично оформени алеи и кресиво вписващи се в ансамбъла дървета. Невероятна е и гледката към заобикалящите тези удивителни градини гористи хълмове. На някои места храстите са оформени в кръгли и овални форми, а на други – в квадратни и провоъгълни, като така изглеждат като жива зелена рисунка. Пътеките са застлани със сив пясък и така контрастират на буйната зеленина на храстите и дърветата. През нощта комплексът се осветява от множество лампи, разположени ниско покрой алеите и гледката е дори още по-внушителна от тази през деня.

Феерия от зелена страна на чудесата!

via

Онлайн магазин на GRANDecor