Всичко за осветлението на антрето и коридора

Зоните антре и коридор са предимно функционални пространства с висока честота на ползване. През тях преминаваме към останалата част от дома или към външния свят, там обуваме или събуваме обувките си, обличаме или събличаме връхните дрехи, изграждаме и създаваме различни възможности за съхраняване на вещи, и тъкмо затова осветлението за антре и коридор е особено важно.

При съвременното строителство, най-вече в жилища от градски тип, тези зони рядко се обособяват поотделно. В по-малките апартаменти има обособено само малко входно антре, докато в жилища с по-голяма площ, има възможност да се оформи и коридор. И в двата случая, двете принципно различни по функция и предназначение зони се припокриват и се ползват като едно функционално помещение.

Идеи за модерно осветление в антретоВъпреки високата активност на ползване, престоят ни в тази зона е краткотраен, поради което тя често остава пренебрегната, когато става дума за осветлението ѝ. Тя обаче е нещо повече от просто преддверие на дома ни. Тя е и светлината, която ни изпраща в началото на деня и ни посреща в края му, както и мястото, където посрещаме и изпращаме любими хора, приятели и гости. Затова, в търсене на идеи за осветлението на антрето/коридора, най-важното правило е: „Нека бъде светлина!

Осветление в антрето

При наличието на обособено фоайе, или в частта от коридора, непосредствено до входната врата на жилището, която използваме като входно антре, можем да следваме някои общи насоки при проектирането на осветлението.

Модерно осветление в антрето

Видове светлинни източници, подходящи за ползване в антре

💡 За основното осветление на зоната ще е подходящо (най-често едно) таванно осветително тяло, като например плафон или пендел/полилей, монтиран възможно най-близко към тавана. Така, таванната повърхност ще служи като светлинен рефлектор и светлината ще се разсейва равномерно и ще обхваща цялото пространство. Популярен избор в това отношение са и вградените и/или скритите в тавана светлинни източници, като „лунички” или LED-ленти в ниши в окачен таван.

💡 За създаване на по-приветлива атмосфера, добре е да се създадат и допълнителни нива светлина от различни светлинни източници. За осветление над огледалото в коридора например, ще са подходящи стенни аплици, а за създаване на уют и естетичен ефект може да се постави декоративна настолна лампа върху конзолна масичка.

💡 Дизайнът на осветителните тела следва да е съобразен с общия стил на интериора. Все пак, антрето е първото помещение, което се вижда при влизане в жилището и стиловото му оформление е „заявка” за очаквания интериорен дизайн на целия дом. Въпреки това, препоръчва се дизайнът на осветителните тела да е по-скромен и ненатрапчив.

💡 При възможност, отделните видове осветление е добре да се управляват от отделни превключватели.

Размер на източниците на светлина

Площта на антрето и общият обем на пространството определят силата на осветлението, както и размера и конструкцията на осветителните тела.

💡 Като правило, осветителните тела не бива да са с твърде големи размери, нито твърде отдалечени от монтажната им повърхност, за да не пречат на обичайните за зоната дейности.

💡 Конструкцията на осветителните тела следва да е съобразена най-вече с практичното им приложение, а именно, да осигуряват достатъчно светлина в зоната. За предпочитане са светлинни източници за директно, дифузно и акцентно осветление.

💡 Антрето се очаква да е добре осветено, но също така и с топла и приветлива атмосфера. Този ефект може да се постигне и чрез добре предвидена сила на излъчваната светлина. За осветителното тяло за основното осветление в зоната ще е идеална по-ярка електрическа крушка с топла цветна температура, например около 60-ватова крушка с нажежаема жичка, CFL или LED крушка, с около 2700k или по-топла цветна температура. За акцентното/целевото осветление ще са подходящи халогенни крушки и/или такива с по-високи (˃80) CRI стойности.

💡 Не забравяйте и за преддверието! Подходящо за тази зона е инсталиране на детектор на движение с използване на светодиодни сензорни лампи.

Осветление в коридора

Коридорът има малко по-различна форма и функция от антрето. Като правило, той е тясно и удължено помещение, с близко разположени една към друга стени, а често и с чупки и разклонения, което го прави един по-затворен и по-тъмен тип помещение. Въпреки това, коридорът е отворена зона, осигуряваща удобен преход от входа на жилището към вътрешността на дома ни. Същевременно обаче, той е и свързващо звено между отделните помещения в дома, което го прави на практика жилищно помещение само по себе си. Това обяснява особената атмосфера в тази зона – едновременно обществена и интимна, и тази характерна атмосфера изисква подходящо осветление.

Всичко за осветлението в коридора

Видове светлинни източници, подходящи за ползване в коридор

В много отношения, проектирането на осветлението в коридора следва същите правила и насоки, валидни и за антрето. Тъй като най-често двете зони са безпрепятствено свързани и преминават една в друга без визуална граница, очаква се осветлението в коридора да е продължение на светлинния дизайн във входната зона на жилището.

💡 Също както в антрето, в коридора се препоръчва изграждане на комбинирано осветление със създаване на нива светлина, като се използват светлинни източници, различни по конструкция и предназначение, а оттам и с различно местоположение и начини на монтаж. Популярна опция за основното осветление в коридора са вградените и скритите светлинни източници.

💡 При по-дълъг коридор се препоръчва броят на използваните осветителни тела да е повече от едно, подредени в линии. Така се създава впечатлението за „насочване”, а и самото помещение визуално се удължава още повече. Подходящи в такива случаи са както вградените, така и стенните светлинни източници, като броят и интервалът на монтажа им зависи от дължината на самия коридор.

Комбинирано осветление в коридора💡 В случай, че коридорът е с разчупен план, в по-малките разклонения може да се монтират допълнителни индивидуални осветителни тела, разположени така че да осигуряват достатъчно светлина. Това може да е малък плафон, центриран на тавана на разклонението, или подходящо стенно осветително тяло, монтирано директно над вратата на стаята, към която води разклонението на коридора.

💡 Акцентното осветление е ключова характерна черта за светлинния дизайн на коридора. Тази зона е много подходяща за излагане на картини, постери, семейни снимки, произведения на изкуството и декоративни предмети, като тези обекти се нуждаят и от подходящо осветяване.

💡 Често, конструкцията на използваните в коридора осветителни тела позволява излъчваната от тях светлина да образува интересни светлинни шарки върху повърхностите. Това създава допълнителен естетичен ефект на осветлението на помещението.

Осветление в коридора: Светлинни шарки💡 Препоръчва се осветлението в коридора да е с възможност за регулиране силата на излъчваната светлина. В определени часове от ежедневието се нуждаем от по-силна и по-ярка светлина, докато в други случаи предпочитаме светлината  в коридора да е по-приглушена и не толкова ярка.