Причудлива пътека в градината

Пътека в градината

Романтична пътека в градината се вие между дървета, цветя, беседка, скамейки, малко езерце или красив алпинеум. Едва ли има някой, който да не помечтае при споменаване на това. Вижте какви оригинални идеи и причудливи форми могат да се получат чрез използване и съчетаване на най-различни материали.

Пътека в градината си бихте могли да направите от обикновен цимент, да криволичи или да й придадете интересна текстура. Един от най-лесните и природосъобразни начини е да направите градинска пътека от насипан пясък.

Още една интересна идея с природни материали – нарязани напреко стволове на стари дървета, подредени в красива мозайка, а около тях цимент, чакъл или отново, просто пясък.

А какво ще кажете да освободите природата от един куп капачки от пластмасови бутилки? Наредете плътно, една до друга, капачките върху мокър цимент и след като засъхнат, рисувайте на воля вашите фантазии върху градинската ви пътека на мечтите!

източник